Camping Ile de Ré » Wettelijke informatie

WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Website editor

Camping Les Ilates
Route du Grouin
17 111 Loix

Tel: 05 46 29 05 43

Publicatiemanager: Nadège Papaïx

Aandelenkapitaal: € 7.622,45

Handelsregister: La Rochelle 512445883

Intracommunautaire btw: FR 84512445883

Siret 512 445 883 00113

Realisatie

GEEK TONIEK
Vertegenwoordigd door Mr. Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Manager
Maatschappelijke zetel: 1 Allée Pierre Latécoère, 64200 Biarritz
Tel: 05 32 74 11 52
E-mail: contact@geek-tonic.com
Website: https: //www.geek-tonic.com/
SIRET : 89746755100015
APE : 6201Z

Auteursrecht en auteurschap

De gehele inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en intellectueel eigendom van de Franse wetgeving. Elke reproductie (inclusief foto’s, iconen en downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEKTONIC. Reproductie op een elektronische drager van het geheel of een deel van de site op papier of elektronische vorm is verboden. GEEKTONIC wijst iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website van de hand. GEEKTONIC wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de externe links die naar deze site verwijzen.

Persoonsgegevens en nominatieve informatie

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

Wetgeving

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de redacteur van de site. Logo’s, beeldmateriaal, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder haar medeweten, door middel van hyperlinks met andere sites zijn verbonden. De uitgever van de site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.